Menu
Log in

+91 98224 35518        +91 88888 91583         support@sevankurbharat.org

  • Home
  • नक्षत्र वन - वृक्ष लागवड @ संकल्प वनराई.

Note: A 100% complete profile is required to be eligible for OWFN program.

नक्षत्र वन - वृक्ष लागवड @ संकल्प वनराई.

  • 9 Jul 2023
  • 6:30 AM
  • संकल्प वनराई , बीड बाय पास, रेणुकामाता मंदिर कमान, सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर.

Registration is closed

सेवांकुर भारत संभाजीनगर

प्रस्तुत

नक्षत्र वन - वृक्ष लागवड @ संकल्प वनराई.

नमस्कार.

छत्रपती संभाजीनगर चे रहिवासी असलेल्या आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की रस्ता रुंदीकरण, किंवा इतर कारणास्तव आपल्या शहरातील रस्त्यालगतचे अनेक वृक्ष कापण्यात आलेत.. व या गोष्टीची खंत सगळ्यांनाच वाटत आहे.

पण फक्त दुःख व्यक्त करण्यापेक्षा कृतीतून याची परतफेड आपण करू शकतो. व त्यासाठी जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड करण्याचा आपण निश्चय करूयात.

वर्षा ऋतू चे आगमन आता झालेच आहे. व नवीन वृक्षांची लागवड व लावलेल्या झाडांचे संगोपन करण्याची ही उत्तम वेळ आहे.

चला तर मग या रविवारी म्हणजेच 9 जुलै 2023 ला " संकल्प वनराई" मध्ये जाऊन वृक्ष लागवड व संगोपन करूया.

संकल्प वनराई च्या हिरव्यागार परिसरात सगळ्यांनी अवश्य या. "नक्षत्र वन" असा एक छोटासा नवीन प्रकल्प तिथे सुरू करत आहोत. ते नेमका काय ते येऊन अनुभव करा.

इच्छुकांनी सहभागी होऊन आपलं नाव वेबसाईटवर नोंदवायच आहे त्यासोबतच आपलं नाव खाली दिलेल्या नंबर वर काळवायच आहे.

  • दिनांक -9 जुलै 2023
  • वेळ - सकाळी 6:30 वाजता
  • ठिकाण - संकल्प वनराई , बीड बाय पास,  रेणुकामाता मंदिर कमान, सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर.


Cancellation: If any student cancels his/her registration well in advance (Before the date of cancellation i.e. 5th March 2024), then he/she is eligible for Refund. Refunds of these students will be initiated post OWFN program and can take a maximum one month period thereafter.

If the student cancels his registration after the stipulated date, then he is not eligible for refund. Also the students who are absent at OWFN without informing or without cancellation request will also be not eligible for refund.

Copyright © Sevankur. All Rights Reserved.

Powered By   
Powered by Wild Apricot Membership Software