Menu
Log in

+91 98224 35518        +91 88888 91583         support@sevankurbharat.org

  • Home
  • Brain Storming Session - 11

Note: A 100% complete profile is required to be eligible for OWFN program.

Brain Storming Session - 11

  • 7 Jan 2024
  • 9:00 AM - 5:30 PM
  • Yashwant Bhavan Sangh Karyalaya, lower Parel, Dadar, Mumbai

Registration is closed

दिनांक :  07 जानेवारी 2024, रविवार

बैठक क्रमांक 11 (सेवा प्रकल्प)

स्थळ – यशवंत भवन संघ कार्यालय  

बैठकीचे वेळापत्रक

09.00  ते 10.00            नाष्टा

10.00  ते 10.30            प्रास्ताविक – डॉ श्रीकृष्ण चौधरी

10.30  ते 11.30            कार्यकर्ता - डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी

11.30  ते 12.00             विद्यार्थी परिचय

12.00 ते 12.30              प्रश्नोत्तरे - प्रत्येकाने बोलणे अपेक्षित आहे

12. 30 ते 01.30              भाग – 1

                                              माझ्या मनातील सेवा प्रकल्प कसा असेल, किती खाटांचे रुग्णालय असावे,
                                              कोणत्या प्रकारचे रुग्ण माझ्याकडे यावे, मला पगार किती मिळवा,
                                              माझे कोणते मित्रं त्यात सहभागी होतील, मी त्या दृष्टीने काय प्रयत्न करतो आहे 
                                              मी त्यांच्याशी बोललो आहे का, माझे स्वत:चे किती पैसे मी प्रकल्पात गुंतविणार आहे,
                                              माझ्या प्रकल्पाचे नाव काय असावे, नाव देतांना मी कसा विचार केला आहे
01.30 ते 02.30               भोजन

02.30 ते 03.30                भाग – 2

03.30 ते 04.00                 प्रश्नोत्तरे

04.00 ते 04.15                  चहा

04.15 ते 04.45                  सेवांकूर भारत, डॉ हेडगेवार व गुरुजी रुग्णालय प्रतिंनिधी यांचे बोलणे (10 मिनिटे)

04.45 ते 05.15                  समारोप

Cancellation: If any student cancels his/her registration well in advance (Before the date of cancellation i.e. 5th March 2024), then he/she is eligible for Refund. Refunds of these students will be initiated post OWFN program and can take a maximum one month period thereafter.

If the student cancels his registration after the stipulated date, then he is not eligible for refund. Also the students who are absent at OWFN without informing or without cancellation request will also be not eligible for refund.

Copyright © Sevankur. All Rights Reserved.

Powered By   
Powered by Wild Apricot Membership Software